Vi liker å jobbe med prosjekter og et typisk Amazing-prosjekt betyr at vi velger oss et tema og setter sammen et musikalsk program rundt dette. Temaet kan være så mangt; en musikalsk retning, en artist, en årstid, en tekstforfatter - eller noe helt annet.

Målet med et prosjekt er å bygge opp et repertoar og et musikalsk bilde som vi kan presentere i form av konserter for publikum. Koret vil alltid stå sentralt, men vi supplerer gjerne med andre uttrykksformer som kåseri, tekstlesning, solosang, eller annen form for formidling. Siden vi bare øver hver fjortende dag tar det litt tid å bygge opp innholdet til et prosjekt, så vi bruker gjerne et års tid fra vi starter til vi er i mål. Men så blir det jo helt Amazing også, da.

Mange av våre prosjekter har hatt et lokalt tilsnitt og vi har gjerne samarbeidet med andre lokale musikere eller tekstforfattere. I menyen finner du litt mer informasjon om de prosjektene vi har gjennomført så langt.


My Sisters

Amazing har valgt å støtte hjelpeprosjektet My Sisters i Addis Abeba, Etiopia med bygging av ny utdanningsinstitusjon for å styrke kvinnerettet utdanning og jobbmuligheter for fattige kvinner.  

My Sisters Women's Welfare Assosiation er en hjelpeorganisasjon for kvinner og barn i storbyen Addis Abeba. Organisasjonen når de aller fattigste med grunnleggende hjelp til bedre helse, utdanning og jobb. Arbeidet er ledet og drevet av lokale ansatte i samarbeid med den norske stiftelsen My Sister Norge, som står for pengeinnsamlingen.

My Sisters hjelper hver dag hundrevis av kvinner og barn gjennom gratis førstehjelpsklinikk og sosialkontor for kortvarig økonomisk støtte gjennom sykdom og langvarig støtte gjennom fadderordning. De har flere daghjem/barnehager med gratisplass for mødre uten mulighet for barnepass når de skal på jobb. Barnehageutdanning og frisørutdanning - i tillegg til helse og hygienekurs - gir jobbmuligheter for kvinner, og for ungdom i bydelen har My Sisters en ungdomsklubb, tilbud om leksehjelp, lesesal og bibliotek.   

Kontakt og støtteinformasjon:
Hjemmeside: www.mysisters.no
Facebook: My Sisters
Konto: 8220 021 1975
VIPPS: 121835