Kjell Inge Torgersen med Aril Schøld og Kor Amazing med band