Kontakt

Oppdatert 4.august 2022

Felles epost til styret: styret@koramazing.no

Fraværsmelding: Send SMS til Kjersti på 930 39 209

Organisasjonsnummer: 992 226 358

Styret:

 • Leder: Jan Gunnar Grude
 • Noteforvalter/låseansvarlig:  Berit Lomeland
 • Arrangementsansvarlig / Facebooksidene: Birger Eddy Larsson-Fedde
 • Medlems, kaffe- og fraværslister: Kjersti Eide Torstrup
 • Musikalsk ledelse / dirigent: Kari Arnøy
 • Musikalsk ledelse / dirigent: Trygve Tjørve Synnevaag

Faste støtteroller i koret:

 • Piano: Siri Moghimi
 • Revisjon: Inger Johanne Røyseland
 • Regnskap: Liv Sunnfør
 • Fast kasserer: Inger Hilde Wasbø Grude
 • MySister kontakt: Inger Helene Hagland
 • Web-sider: Jan Helge Haugen
 • Teknikk: Jan Gunnar Grude (Amazings egen teknikk)