Øvelser og opptredener

Oppdatert 19. juni
Øvelsene er i partallsuker, tirsdager fra kl. 1930 til 2200. Pause ca. 2030. Alt fravær meldes til arrangementsansvarlig (se Kontakt oss, under Om Amazing).


Høst 2019
August:

 • Tirsdag 20. - Semesterstart - husk utfylling av fraværsliste
September:
 • Tirsdag 03. - Øvelse
 • Søndag 15. - Grødem kirke, Johnny-band, oppmøte kl. 1800
 • Tirsdag 17. - Øvelse
 • Søndag 22. - Bekkefaret kirke, Johnny-band, oppmøte kl. 1800
Oktober:
 • Tirsdag 01. - Øvelse
 • Torsdag 03. - Livsglede for eldre med "Okka Hovland" i Varen kulturscene, Randaberg. Oppmøte kl 17:00
 • Tirsdag 15. - Øvelse
 • Tirsdag 29. - Øvelse
November:
 • Tirsdag 12. - Øvelse
 • Lørdag 24. - Julemesse i Tasta kirke, formiddag
 • Tirsdag 26. - Øvelse
Desember:
 • Tirsdag 10. - Tasta Sykehjem - juleavslutning

Annet som blir gjennomført, men dato er ikke avklart
 • Kveldsgudstjeneste i Tasta kirke (24.11 er aktuell dato)
 • Julekonsert
 • "Okka Hovland"-oppsetning i Stokka kirke