Vi liker å jobbe med prosjekter og et typisk Amazing-prosjekt betyr at vi velger oss et tema og setter sammen et musikalsk program rundt dette. Temaet kan være så mangt; en musikalsk retning, en artist, en årstid, en tekstforfatter - eller noe helt annet.

Målet med et prosjekt er å bygge opp et repertoar og et musikalsk bilde som vi kan presentere i form av konserter for publikum. Koret vil alltid stå sentralt, men vi supplerer gjerne med andre uttrykksformer som tekstlesning, solosang, eller annen form for formidling. Siden vi bare øver hver fjortende dag tar det litt tid å bygge opp innholdet til et prosjekt, så vi bruker gjerne et års tid fra vi starter til vi er i mål. Men så blir det jo helt Amazing også, da.

Mange av våre prosjekter har hatt et lokalt tilsnitt og vi har gjerne samarbeidet med andre lokale musikere eller tekstforfattere. I menyen finner du litt mer informasjon om de prosjektene vi har gjennomført så langt.


I 2017 starter vi et samarbeid med lyrikeren og tekstforfatteren Ingvar Hovland. Ingvar er fra Egersund, han har satt sitt preg på det lokale musikklivet der gjennom bl.a. revytekster og dikt. Han har også samarbeidet med andre artister som Elle Melle, Vamp, Olav Stedje, Ingebjørg Bratland, Lars Martin Myhre, Frode Alnæs og mange flere.

Vi setter nå sammen et helt nytt repertoar basert på Ingvars rikholdige tekster.  Vi skal bl.a. gjøre våre versjoner av Frokost på kafé, Los meg, Hu ligna på ei så va pen, og den nydelige Himmelhøge sti. I tillegg har vi selv satt melodi til hans dikt Eg takke og Bli hos meg.

Premiere blir fredag 13. april 2018 i Bakkebø kirke i Egersund, med ny konsert i Stavanger søndag 15. april.