Kontakt

Felles epost til styret: styret@koramazing.no

Fraværsmelding: Send SMS til Inger Helene på 915 59 228

Organisasjonsnummer: 992 226 358

Styret:

Leder: Arne Kallelid

Kasserer: Inger Hilde Wasbø Grude/Rigmor Kvia de Waard

Noteansvarlig / prosjekter: Inger Hilde Wasbø Grude

Arrangements-/øvelsesansvarlig: Inger Helene Hagland

Musikals ledelse / dirigent: Kari Arnøy

Musikals ledelse / dirigent: Trygve Tjørve Synnevaag