Kontakt

Felles epost til styret: styret@koramazing.no

Fraværsmelding: Send SMS til Sissel på 907 31 706

Organisasjonsnummer: 992 226 358

Styret:

Leder: Arne Kallelid

Kasserer: Tor Eyvind Friestad

Noteansvarlig / prosjekter: Inger Hilde Wasbø Grude

Arrangements-/øvelsesansvarlig: Sissel Rygg Bernhardsen

Musikals ledelse / dirigent: Kari Arnøy

Musikals ledelse / dirigent: Trygve Synnevaag